ردیف شرح قیمت (ریال) تخفیف (ریال) قابل پرداخت (ریال)
دوره ای انتخاب نشده است ، لطفا ابتدا به قسمت دوره های آموزشی رفته و دوره ها مورد نظر خود را انتخاب نموده ،سپس از این قسمت اقدام به ثبت نام نمایید.